Bivirkninger

MOVICOL® Junior kan som annen medisin gi bivirkninger.
De hyppigste bivirkningene er:

  • magesmerter
  • rumling i magen
  • økt gass dannelse
  • føle seg oppblåste
  • kvalme
  • diaré

Les mer i pakningsvedlegget.

Dersom barnet ditt føler kraftløshet, er kortpustet, er veldig tørst eller får hovne ankler, stopp behandlingen med MOVICOL® Junior og kontakt lege umiddelbart.

Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

MOVICOL® Junior bør ikke tas ved overfølsomhet ovenfor de aktive stoffene eller over et eller flere av hjelpestoffene.

Reseptfritt på apotek når du trenger det.

Stress og uregelmessige måltider?
Alle blir harde i magen iblant.

Drikkeklar eller i doseringspose.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Norgine
Norgine