Hva er forstoppelse?

Forstoppelse defineres som treg, hard eller sjelden avføring.

Problemet er omfattende blant eldre mennesker og er tre ganger så
vanlig blant kvinner som menn. 20 prosent av befolkningen har
forstoppelse og 10 prosent bruker avføringsmidler.

Det er ikke noe skarpt skille mellom hva som er normal og hva som er
unormal avføring. Selv om det går flere dager mellom hver tømning,
behøver ikke det å være unormalt. Det avgjørende er om du opplever
plager og ubehag på grunn av treg, hard eller sjelden avføring.

Tegn på forstoppelse

  • Færre enn 3 toalettbesøk per uke
  • Hard og tørr avføring
  • Det tar lang tid å tømme tarmen
  • Tarmen kjennes ikke tømt etter toalettbesøk
  • Du må trykke hardt for å tømme tarmen
  • Magen kjennes oppblåst
  • Du føler deg uvel

 

Reseptfritt på apotek når du trenger det.

Stress og uregelmessige måltider?
Alle blir harde i magen iblant.

Drikkeklar eller i doseringspose.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Norgine
Norgine