Hvorfor blir man forstoppet?

For mange mennesker med forstoppelse er
årsaken ikke alltid lett å identifisere, men det
finnes noe kjente risikofaktorer.

Årsaker til forstoppelse

  • Stress og uro
  • Endrede matvaner
  • Stillesitting
  • Sykdom og sengeleie
  • Reiser og forandringer i hverdagsmiljøet
  • Kost med for lite fiber
  • For lite væske i kostholdet
  • Visse legemidler
  • Hormonforandringer ved menstruasjon og graviditet

Forstoppelse kan variere fra akutt f.eks. ved stress
eller sykdom, reiser eller hendelser som fører til omlegging
av døgnrytme og kosthold – til kronisk forstoppelse
(varer over flere uker eller er tilbakevendende).

I alle disse tilfellene kan det være plagsomme symptomer
som påvirker livskvaliteten.

 

Reseptfritt på apotek når du trenger det.

Stress og uregelmessige måltider?
Alle blir harde i magen iblant.

Drikkeklar eller i doseringspose.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Norgine
Norgine