Innhold og dosering

Dosering av MOVICOL® Junior
Bruk alltid MOVICOL® Junior nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller etter legens eller apoteks personalets anvisning. Er du i tvil, så spør legen eller apoteks personalet

Barn fra 2 til 11 år:
Den anbefalte dosen av MOVICOL® Junior avhenger av barnets alder og hvordan barnet reagerer på behandlingen.

  • Som startdose skal barn fra 2 til 6 år gis én dosepose daglig.
  • Som startdose skal barn fra 7 til 11 år gis to doseposer daglig.

Antall doseposer kan økes inntil barnet ditt får en myk avføring. Som regel er det ikke nødvendig med mer enn 4 doseposer om dagen for å oppnå dette. MOVICOL® Junior skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 2 uker.

Kontakt lege etter 2 ukers sammenhengende behandling dersom plagene har blitt verre eller ikke har blitt bedre

MOVICOL® Junior inneholder
MOVICOL® Junior, 6,9 g, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose, nøytral smak 

  • Makrogol 3350
  • Natriumklorid
  • Natriumhydrogenkarbonat
  • Kaliumklorid

MOVICOL® Junior er gluten, laktose og sukrose fritt og vegansk.

Dette legemidlet kan tas når som helst og med eller uten mat.

Advarsler og forsiktighetsregler
Når barnet ditt tar MOVICOL® Junior bør det fortsette å drikke mye vann. Væskeinnholdet i en MOVICOL® Junior løsning skal ikke erstatte vanlig væskeinntak.

Reseptfritt på apotek når du trenger det.

Stress og uregelmessige måltider?
Alle blir harde i magen iblant.

Drikkeklar eller i doseringspose.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk

Norgine
Norgine