Viktig å vite om MOVICOL®

Viktig å vite om MOVICOL®

Her kan du kjøpe MOVICOL®

Du kan kjøpe MOVICOL® reseptfritt i å nærmeste apotek eller online (prisen kan variere lokalt og på nettet):

www.apotek1.no

Pakningsstørrelser

MOVICOL® fås i to forpakningsstørrelser og smaksvarianter:

  • MOVICOL® lemon-limesmak:
    20 doseposer
     
  • MOVICOL® sjokolade:
    20 doseposer

 

Produktopplysninger

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet 

MOVICOL® og MOVICOL® med sjokoladesmak, pulver til oppløsning. Virkestoffer: Makrogol 3350, natriumklorid, natriumhydrogenkarbonat og kaliumklorid. Indikasjoner: Obstipasjon hos voksne og barn over 12 år. Avføringsstopp hvor rektum og/eller colon er fylt med fast fekalia, tal med legen. Kontraindikasjoner: Tarmperforasjon/obstruksjon, ileus, alvorlige betennelsestilstander i tynntarmen og toksisk megakolon. Advarsler/forsiktighetsregler: Væskeinnholdet i MOVICOL® løsningen erstatte ikke vanlig væskeinntak. Kan brukes under graviditet og amming. Bivirkninger: Magesmerter, diaré, kvalme, oppblåsthet, romling og luft i magen. Allergiske reaksjoner. Interaksjoner: Det er mulig at absorpsjonen av andre legemidler kan være forbigående redusert på grunn av en reduksjon i den gastrointestinale passasjetiden. Dosering: 1-3 doseposer daglig. Hver dosepose løses opp i 125 ml vann. Behandlingsperioden bør normalt ikke overskride 2 uker, men kan om nødvendig repeteres. Langtidsbruk kan være nødvendig. Ved avføringsstopp: 8 doseposer per dag, løses i 1 liter vann, tas innenfor 6 timer, normalt i maksimalt 3 dage. Se mer på www.felleskatalogen.no Pakninger og priser: MOVICOL® 20 stk pris ikke fastsatt, 100 stk pris kr 388,10 10.02.2017. MOVICOL® med sjokoladesmak 20 stk pris ikke fastsatt. Utlevering og reseptgruppe: MOVICOL® og MOVICOL® med sjokoladesmak. Pakninger med 20 poser: Reseptgruppe: F. Blå resept: nei. Pakninger med 100 poser: Reseptgruppe: C. Blå resept: ja. Innehaver av markedsføringstillatelsen: Norgine BV, Holland. Representant: Norgine Norge A/S, Postboks 1935 Vika, 0125 Oslo. Basert på SmPC: MOVICOL®: 25.09.2015 og MOVICOL® med sjokoladesmak: 06.02.2017.(NOR/MOV/0317/0167) 

Mer materiale

Du kan lese mer om MOVICOL® i vår produktinformasjon – www.felleskatalogen.no. Andre materialer kan lastes ned på denne hjemmesiden. Du kan også ringe til oss på telefon Tel: 22 42 28 00 for mer veiledning eller informasjon.